Slovak Floorball
Up Management s.r.o.
Karpatské námestie 10/A
831 06 Bratislava

Eduard Szabo
szabo@slovakfloorball.sk

Reklama, spolupráca
info@slovakfloorball.sk


SR
Peter Vrba
vrba@slovakfloorball.sk

ČR
Lucia Jelínková
jelinkova@slovakfloorball.sk

Postrehy a nápady
info@slovakfloorball.sk