V nedeľu 14.9.2014 sa v priestoroch Gymnázia sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3, 040 01 Košice, bude konať regionálne školenie rozhodcov Košického kraja.  Začiatok školenia je naplánovaný na 9:30 a predpokladaný koniec na 17:30.  Školiteľom  bude Vojtech Byrtús. Cena za jedného účastníka je 30€.                       Školenia sa môžu zúčastniť len ľudia, ktorí majú 15 a viac rokov!

Prihláška: httpss://docs.google.com/forms/d/1LDmi78KwNKqvO8uhRO_6Gml2esnsWHAXcUTZXZRy9jo/viewform