Florbalová história klubu Akademik Technická Univerzita Košice sa začala písať už v roku 2000, keď sa niekoľko florbalistov zúčastnilo turnaja pod záštitou Mgr. Juraja Dudoviča. Boli to chalani, na ktorých tento pán položil základy jedného z najstarších florbalových klubov na Slovensku. Pri príležitosti 15. výročia založenia tohto klubu nám poskytol rozhovor ten najpovolanejší človek. Človek, ktorého môžeme s úctou nazvať „Otec florbalu na východnom Slovensku“, pán Juraj Dudovič. 12442866_10207547170309091_1608513595_n                                                                   (Juraj Dudovič, zakladateľ klubu ATU Košice) 

 

Ako ste sa Vy ako osoba dostali k florbalu? Kde ste ho videl prvý raz?

„V roku 1999 som cestoval s vysokoškolákmi do Prahy ako bedmintonista. V jednej pražskej telocvični sme videli, ako partia chlapcov s umelohmotnými hokejkami naháňa ľahkú deravú loptičku. Dosť sa to podobalo hokejbalu, ktorý sa u nás hrával už dlho. Už tam mi napadlo, prečo by sme to nemohli vyskúšať aj u nás. Pozdávalo sa mi, že florbal by mohol byť vhodným vysokoškolským športom ako basketbal, volejbal či bedminton. Aj pre iné kluby by to mohol byť ideálny športový doplnok. Netrvalo dlho, a niekto ani dodnes neviem presne kto to bol nám z Česka poslali desať florbalových hokejok a loptičiek, zadarmo. A mohli sme začať.“

12421456_10207093114479224_874795338_n

                                                        (rok 2002 jedna z prvých fotiek vtedajšieho ATU)

 

Skúste si zaspomínať a popísať nám dobu a podmienky, keď ste zakladali klub ATU Košice?

„Bolo to v roku 2001, keď sme oficiálne s florbalom v ATU začali. Chlapcov z ulice, medzi ktorými bol aj môj najstarší syn a ktorí hrávali hokejbal, som presvedčil, či by neskúsili podobný šport aj v hale. Chytilo ich to a hneď v druhej sezóne v extralige vybojovali bronz. V tej dobe Slovensko zažívalo pekné chvíle vďaka našim hokejistom, a vzhľadom na podobnosť oboch športov, veľký záujem o florbal medzi mládežou v tom čase možno pripisovať práve vydarenej hokejovej ére.“

Kde ste v počiatkoch fungovania klubu našli strechu nad hlavou a kde trénujete dnes?

„Od počiatkov bola a stále je našim domovským stánkom telocvičňa na Jedlíkovej 7, kde sa v podstate zrodil florbal v Košiciach. Tieto priestory využíva najmä mládež. Tí starší trénujú už niekoľko rokov v hale na SOŠ Ostrovského.“

Za tie roky vašimi rukami prešlo množstvo skvelých hráčov, vyzdvihnite niektorých…

„Nerád by som konkretizoval, pretože všetci hráči, ktorí u nás hrajú, sú šikovní a majú svoje kvality. Niektorí to však dotiahli ďalej a boli, resp. sú hráčmi reprezentácie alebo sa uchytili v zahraničí, za čo sme na nich pyšní. Ale nedá mi, niektoré mená si to aby odzneli zaslúžia. Zo všetkých poviem tieto: Matej Kender, Lukáš Řezanina, Ladislav Gál, Dominik Turek, Jozef Halás, Michal Dudovič.“

 

12767761_10207547170389093_1406724979_n

                                        (2009 – na fotkách vidiet už aj dnešných hráčov ATU. To boli ale „Uchá“ )

ATU Košice funguje v mládeži doslova ako švajčiarske hodiny, prezradíte recept ako lákate mládež do svojich štruktúr.

„Špeciálny recept nemáme. Vedieme florbalové krúžky na niektorých základných školách, odkiaľ si občas vytipujeme pár šikovných detí, ktoré potom trénujú v klube. Väčšina detí však príde sama, resp. ich do klubu prihlásia rodičia. Veľké nábory nerobíme, kto sa o nás dozvie a chce to u nás skúsiť, má šancu počas celého roka.“

Juniorskú a mužskú vetvu vášho klubu trénersky zastrešuje pán Bučko, ako to mate pri mládeži?

„Juniorov vedie dvojica Pelegrin – Kerekeš, mladšie kategórie trénuje napríklad Ľuboš Šefčík, Radovan Balázs alebo syn Michal. Sú to teda väčšinou hráči A mužstva, ktorí mi takýmto spôsobom pomáhajú s chodom klubu.“

Ako je takto fungujúci klub financovaný?

„Musím sa Vám priznať, že niekedy si sám sebe dávam otázku, ako to všetko zvládame a čo ďalej, nakoľko členská základňa narastá a priestorov na tréningový proces je málo. Pomohlo by nám , ale nielen nám, ale aj klubom čo to s florbalom myslia vážne a pracujú s mládežou aj nejaká dotácia z MŠ SR na činnosť klubu. Tým, že sme vysokoškolský klub, máme podporu z univerzitného športu a mesto Košice na základe kritérií nám každoročne prispieva adekvátnou čiastkou na našu činnosť, čo si veľmi vážime.“

Skúste si zaspomínať a napísať nám najväčšie úspechy klubu.

„Medzi najväčšie a najčerstvejšie úspechy patrí nepochybne druhé miesto z extraligy mužov z minulej sezóny, ale taktiež 5 bronzov a jedno striebro z čias, keď sa nehralo systémom play-off. Čo sa týka mládeže, najväčším úspechom je 1. miesto na Prague Games 2012 či strieborná priečka z minulého roka. Veľkým úspechom boli aj dve druhé miesta na turnaji Hummel Open Game v Brne.“

12765559_10207547170509096_1926029366_o

                                                                                              (úspešný rok 2012)

Aká je vaša vízia, kde bude váš klub povedzme o 5 rokov?

„Dúfam, že klub bude i naďalej súčasťou SZFB a vďaka nášmu realizačnému tímu budeme môcť o päť rokov kladne bilancovať našu činnosť.“

12746583_10207547170549097_1099624357_n

                                               (2015 –  Muži ATU Košice, aktuálni Vicemajstri Slovenska)

 

V mene celej redakcie Slovak Floorball a v mene celej florbalovej komunity na Slovensku ďakujeme, nie je veľa ľudí, ktorí urobili pre florbal to, čo tento drobný pán.

Pán Dudovič, Vám aj celému florbalovému klubu ATU Košice prajeme pri príležitosti tohto výročia veľa síl do ďalšej práce a tak isto veľa úspechov!

 

Foto: Archív klubu ATU Košice.