V nedeľu 23.4.2017 sa v Dome športu v Bratislave bude konať volebná konferencia Slovenského zväzu florbalu (SZFB). Voľby do orgánov SZFB sa konajú raz za štyri roky, výnimku má iba kontrolór, ktorého funkčné obdobie nie je totožné s funkčným obdobím ostatných volených orgánov SZFB.

Mnohým ľuďom sa nepáči práca súčasného vedenia SZFB, a tak práve VY môžete zmeniť slovenský florbal k lepšiemu. Či to budú vaše nápady alebo samotná kandidatúra na jednú z volených funkcií, budeme radi, ak priložíte ruku k dielu a spoločnými silami posunieme slovenský florbal vpred.  Kadidátov na volenú funkciu do orgánov SZFB môže navrhnúť každý člen SZFB. Stačí, ak pošlete návrh na kandidatúru do 17.4.2017 na e-mailovú adresu: info@szfb.sk s predmetom VOĽBY. 

Prosíme všetky kluby a ich delegátov, aby im táto volebná konferencia nebola ľahojstajná, pretože práve zväz rozhoduje o vás, a to, aké vedenie budeme mať najbližšie štyri roky, si volíte vy, kluby. Budeme radi, ak sa volebnej konferencie zúčastní čo najviac  delegátov, pretože slovenský florbal sa zmení iba vtedy, ak budeme všetci „ťahať za jeden povraz.“ 

Členovia SZFB s hlasovacím právom sú povinní najneskôr do 17. 4. 2017 doručiť emailom na adresu: info@szfb.sk delegačné listy s menami delegátov, prípadne náhradníkmi.

Delegačný list: https://www.szfb.sk/publicdoc/170322-delegacny-list.pdf