Regionálne školenie rozhodcov SZFB pre Bratislavský kraj

 

Regionálne školenie rozhodcov SZFB 1. kvalifikačného stupňa sa bude konať v sobotu 13.9.2014 v Dome Športu, Junácka 6, Bratislava od 8:00, predpokladaný záver je 18:00. Cena za školenie je 30 €, jednotná pre všetkých účastníkov. Školenie bude vedené dvomi školiteľmi, Romanom Sklenicom a Tomášom Beňom. A bude prebiehať v dvoch skupinách, nováčikovia a pokročilí (tí, čo už licenciu mali a obnovujú). Na školení budú preberané všetky neoddeliteľné súčasti práce rozhodcu od aplikácie pravidiel, cez tresty, pohyb, komunikáciu, signalizáciu až po prácu so zápisom o stretnutí, kooperáciu s inými osobami počas stretnutí a samozrejme samostatná spoločná časť bude venovaná úprave pravidiel IFF, ktorá vošla do platnosti 1.7.2014. Presný rozpis a program bude prihlásením zaslaný na nimi uvedené e-mailové adresy v prihláške na školenie. Školenie bude zakončené výstupným písomným testom z pravidiel florbalu a zápasových situácií. Školenia sa môže zúčastniť osoba, ktorá má viac ako 15 rokov.                                                         Uzávierka prihlášok je 12.9.2014 o 15:00!!

PRIHLÁŠKA: httpss://docs.google.com/forms/d/1LDmi78KwNKqvO8uhRO_6Gml2esnsWHAXcUTZXZRy9jo/viewform