V stredu 7.1.2015 sa v Dome športu na Junáckej 6 v Bratislave uskutoční druhý termín školenia rozhodcov 1. kvalifikačného stupňa. Školenie sa uskutoční v čase od 12:00 – 18:00. Cena za školenie je pre všetkých uchádzačov jednotná, a to 30€. Školiteľom bude Roman Sklenica. 

Prihláška na školenie

Foto: IFF

Rozhodca floorball