Riadiaca skupina Champions Cupu uskutočnila 28. januára svoje prvé stretnutie v tomto roku, kde sa rozhodovalo o ďalších organizátoroch Champions Cupu a dokumentoch týkajúcich sa nového konceptu „Doma a Vonku“ pre Champions cup, ktorý začne od sezóny 2023/2024.

Riadiacu skupinu Champions Cupu tvoria: Tomáš Frank a Jan Jirovský z Českej republiky, Pekka Ilmivalta z Fínska, Magnus Nilsson a Mikael Ahlerup zo Švédska, Michale Zoss zo Švajčiarska a John Liljelund z IFF, ktorý je dočasným predsedom tejto skupiny.

CHAMPIONS CUP 2022 VO ŠVAJČIARSKU, 2023 VO FÍNSKU

Champions Cup 2021, ktorý sa mal hrať 10. – 11. januára 2021 vo Winterthure vo Švajčiarsku, sa musel zrušiť kvôli pandémii. pracovná skupina rozhodla súhlasila s organizáciou súčasného formátu Champions cupu aj v rokoch 2022 a 2023. Fínska florbalová federácia požiadala o odloženie ich organizácie champions Cupu z roku 2022 na rok 2023, z dôvodu, že mesiac pred plánovaným turnajom usporiadajú preložené Majstrovstvá sveta mužov. Preto sa rozhodlo, že Švajčiarsko usporiada Champions Cup v roku 2022 a Fínsko v roku 2023. O termínoch sa rozhodne v priebehu nasledujúcich týždňov.

NOVÝ KONCEPT CHAMPIONS CUPU

Riadiaca skupina rokovala aj o predstavení nového konceptu Champions Cupu „Doma a Vonku“, ktorého začiatok je naplánovaný na sezónu 2023-2024 za účastí ôsmych tímov mužov a ôsmich tímov žien. Riadiaca skupina dokončila návrh dohody zainteresovaných strán Champions Cupu, o ktorých budú riadiace orgány zainteresovaných strán rokovať vo februári, po ktorom bude v septembri prijaté konečné rozhodnutie o spustení nového modelu Champions Cupu.

V počiatočnej fáze Champions Cupu sa zúčastňujú iba 4 najlepšie krajiny s dvoma tímami mužov a žien. Ide o rozšírenie počtu zúčastnených krajín v druhej fáze v nadchádzajúcich rokoch s cieľom vybudovať veľkú súťaž v Európe. V novom formáte Champions Cupu budú môcť štartovať národný šampióni, víťazi základných častí, víťaz národného pohára alebo druhý tím.


foto: Adam Troy