Výkonný výbor IFF na základe návrhu Švédskej florbalovej federácie rozhodol o preložení majstrovstiev sveta junioriek 2020 na nový termín, ktorým je 1. – 5. 9. 2021.

Švédska florbalová federácia informovala IFF, že z dôvodu posledného rozhodnutia Agentúry pre verejné zdravie, nebude schopná usporiadať podujatie v máji 2021,tak ako sa plánovalo. Dúfame, že situácia s COVID-19, najmä s vakcínou v súčasnosti bude široko dostupná, že sa to zlepší v nasledujúcich mesiacoch a že naplánovaním podujatia na neskorší termín sa tiež zvýši počet krajín, ktoré sa môžu zúčastniť.

IFF, Švédska florbalová federácia, mesto Uppsalla, IFU Arena a švédsky kraj Uppland sa veľmi usilovali nájsť spôsob, ako usporiadať toto podujatie, ale rozhodnutie, ktoré hovorí, že všetky športové podujatia, ktoré s nepovažujú za profesionálne, by mali byť zrušené alebo odložené. Znamená zo, že nie je možné aby sa táto akcia uskutočnila v máji. Toto rozhodnutie platí až do odvolania a z rozhodnutia neboli vyňaté športové podujatia s medzinárodnou účasťou alebo s juniorskými a mládežníckymi hráčmi.

„Odklad sa urobil na základe záujmu a potrieb športovcov a miestneho organizátora. IFF oceňuje veľké úsilie Švédskej florbalovej federácie a jej partnerov pri pokuse umožniť odohranie majstrovstiev sveta. Uznávajú význam podujatia pre hráčov aj mesto Uppsala a robia všetko pre to, aby sa podujatie podarilo uskutočniť aj pri zníženom počte tímov a pri možnej finančnej strate. Posledné rozhodnutie Agentúry pre verejné zdravie vo Švédsku, bohužiaľ znemožnilo usporiadanie podujatia v plánovanom termíne, dúfame však, že sa situácia v priebehu nasledujúcich mesiacov zlepší a budeme môcť privítať tímy v septembri v Uppsale,“ tvrdí generálny sekretár IFF John Liljelund.

Pôvodne sa šampionát junioriek mal uskutočniť v máji 2020, podujatie sa však kvôli pandémii najskôr odložilo na september 2020. Ďalšie odloženie sa zaznamenalo až do mája 2021, keď sa dúfalo, že pandémia bude pod kontrolou a že sa život môže vrátiť do normálu. Pandemická situácia, žiaľ pokračuje a rozhodnutie Švédskej agentúry pre verejné zdravie a Švédskej športovej konfederácie jasne ukazuje, že hostiť šampionát v Uppsale v súčasnej dobe nie je možné.

„Chápeme, že toto ďalšie odloženie bude pre hráčov a členské asociácie ťažké. Toto je udalosť, na ktorú sa mnohí z nich už niekoľko rokov pripravujú. Vynakladáme všetko úsilie, aby sme našli spôsob, ako by sa mohlo podujatie uskutočniť,“ komentuje aktuálnu situáciu manažérka IFF podujatí Sarah Mitchell.

foto: IFF