Predsedníctvo IFF prijalo rozhodnutie o zrušení všetkých kvalifikácií na Majstrovstvá Sveta žien 2021. Päť podujatí sa malo odohrať v mesiacoch máj a jún. Pandémia však naďalej pokračuje a vo väčšine krajín veľmi sťažuje situáciu pri príprave na kvalifikáciu a cestovanie.

„Počas stretnutia, veľa členov predsedníctva IFF zdôraznilo, že je predovšetkým našou povinnosťou starať sa o bezpečnosť a pohodu všetkých hráčov, funkcionárov a preto so všetkou neistotou v prípade Covid-19 zostáva pre nás jediná možnosť, zrušiť kvalifikáciu, nech je to akokoľvek smutné.“ uviedol prezident IFF Tomas Eriksson

Z 25 registrovaných tímov na kvalifikáciu informovalo 11 tímov, že sa nemôžu zúčastniť, ďalších 5 naznačovalo, že ich účasť je veľmi nepravdepodobná. Väčšina krajín uviedla, že hlavnými dôvodmi neúčasti boli cestovné obmedzenia vrátanie pravidiel testovania a karantény, ako aj nedostatočná príprava z dôvodu miestnych reštrikcií. Zabezpečenie poistenia je pre mnoho krajín taktiež ťažké kvôli vládnym odporúčaniam necestovať.

IFF nepretržite komunikuje s organizátormi podujatia a so zúčastnenými tímami od polovice roku 2020. Všetky kvalifikačné podujatia boli odložené z pôvodných termínov a situácia v každej krajine bola pravidelne prehodnocovaná prostredníctvom predpisu GO/No-go ktorý je v súčasnosti platný pre všetky podujatia IFF.

Rozhodnutie predsedníctva IFF bolo primárne založené na návrhu komisie pre pravidlá a súťaže IFF, ktorá sa stretla v nedeľu 11. apríla, aby prediskutovali situáciu ohľadne kvalifikácií. Stretnutie bolo pôvodne zvolané, aby sa diskutovalo o tom, ako bude potrebné zmeniť kvalifikačný systém v prípade zrušenia jedného alebo viacerých podujatí, poprípade odohratia so zníženým počtom tímov. Na základe odpovedí tímov sa ukázalo, že uskutočnenie kvalifikácie bolo čoraz ťažšie. Zvýšili sa aj dodatočné náklady, ktoré by mohli vzniknúť národným zväzom, najmä v prípade pozitívneho testu počas podujatia alebo z dôvodu náhlej zmeny v predpisoch.

Počet možností, čo sa môže stať v každej kvalifikačnej skupine a koľko tímov by sa mohlo zúčastniť, vyvolalo príliš veľkú neistotu na to, aby bolo možné vytvoriť akýkoľvek nový kvalifikačný systém, ktorý by bol rovnocenný a spravodlivý pre všetkých zúčastnených. Z týchto dôvodov odporúčala komisia pre pravidlá a súťaže IFF zrušiť kvalifikáciu na Majstrovstvá Sveta žien 2021.

„Je možno v tejto chvíli dôležitejšie, aby všetky zdroje a úsilie členských združení IFF smerovali namiesto kvalifikácie k návratu späť k florbalu v ich vlastných komunitách.“
Vyjadril sa Generálny sekretár IFF John Liljelund

Postupujúce krajiny podľa rebríčku:

skupiny A/B: Švédsko (1), Švajčiarsko (2), Fínsko (3), Česká republika (4), Slovensko (5), Poľsko (6), Lotyšsko (7), Nemecko (8)
skupiny C/D: Nórsko (9), Dánsko (10), Estónsko (11), Austrália (12), Japonsko (13), Singapur (14), USA (16), Rusko (17)

Dátum losovania skupín nebol zatiaľ stanovený. Viac informácií prinesiem počas nasledujúcich týždňov.

foto: Fabrice De Gasperis